Centar znanja PROFECTUS je ustanova za obrazovanje odraslih koja nudi različite edukacijske usluge za rad s djecom s teškoćama, radionice rada na sebi temeljene na gestalt psihoterapijskom pristupu te radionice izrade EU projekata.